Markbetong

Markbetong är en produkt som blir allt populärare inom industri, företag och kommuner men även hos villa – och bostadsrättsägaren. Förutom tekniska fördelar skapas en estetisk tilltalande miljö som ger mervärde för ägaren. Exempelvis lockas fler kunder till köpcentra, fastighetsägaren får trognare hyresgäster samt att villa – och bostadsrättsägaren får högre pris vid en försäljning.

Trevligare miljöer och uteblivet stänk (inga sättningar) från bussar innebär att kollektivtrafiken får fler kunder.

Möjligheter till färger och mönster
En av de stora fördelarna med markbetong är att den kan formas i det mönster som önskas, t.ex. gatsten, skiffer, byasten m m. Ytterligare en stor fördel är att den även kan färgas i önskad färg och olika kombinationer av ytbehandlingar kan blandas. Det är bara fantasin, som sätter gränser för den estetiska gestaltningen.